В учбово-курсовому комбінаті обладнаний кабінет охорони праці загальною площею 60 кв.м., комп’ютерний клас також 60 кв.м. на 15 навчальних місць.

Для оперативного доступу до інформації змонтовані в кабінеті охорони праці знімні планшети з наступних тем:

•Основні закони та завдання охорони праці;

•Закон України «Про охорону праці»;

•Навчання з питань охорони праці;

•Знаки безпеки праці; 

•Закон України «Про пожежну безпеку»;

•Пожежна безпека;

•Засоби і методи пожежогасіння;

•Газозварювальні роботи;

•Електрозварювальні роботи;

•Електробезпека;

•Перша долікарська допомога при нещасних випадках;

•Перша долікарська допомога потерпілим від електроструму; 

•Засоби індивідуального захисту;

•Безпека робіт з інструментами та пристроями;

• Експлуатація посудин, що працюють під тиском;

•Безпека робіт в газовому господарстві. 

А також стаціонарні стенди:

•Знакова сигналізація; 

•Схеми стропування вантажів;

•Підіймання та переміщення вантажів; 

•Вантажно-розвантажувальні роботи;

• Вантажно-підіймальні крани.

 В кабінеті стаціонарно встановлено мультимедійний проектор з комп'ютером, які використовується для роботи з навчальним мультимедійним курсом «Охорона праці (Вступний інструктаж)». Медіа курс складається з візуальних та аудіо матеріалів. Візуальна інформація

представлена на медіа сторінках у вигляді текстових блоків та блок-схем. Текстова інформація дублюється звуковим супроводом.

Мультимедійний курс «Охорона праці» включає в себе:

1. Пошукову систему «Нормативні акти України» збірник законів, яка дозволяє здійснювати пошук документів з охорони праці за типами документів, за тематикою, за контекстом, за реквізитами, за закладками, проводити моніторинг нормативних актів, створювати

власну базу документів.

2. Тематичну добірку законодавства з таких тем:

- Державне регулювання охорони праці;

- Галузеве регулювання охорони праці;

- Організація охорони праці на підприємстві;

- Навчання з охорони праці;

- Електробезпека;

- Санітарія та гігієна праці;

- Медичні огляди;

- Розслідування нещасних випадків;

- Правила безпеки;

- Санітарні правила та норми;

- Інструкції з охорони праці.