Теоретичне навчання продавців (з лотка на ринку) проводиться в спеціально обладнаному класі, в якому є:

-графопроектор «Лектор-2000» з набором кодотранспарантів;

-муляжі лоточних продуктів;

-натуральні взірці кондитерських виробів, горілчаних товарів і інших;

-ваговимірювальне обладнання;

-мікрокалькулятори «Citizen»;

-касові апарати;

-планшети по торговому інвентареві;

-планшет по ваговимірювальному обладнанню;

-стенд по наданню першої медичної допомоги.

Практичних навичок майбутні продавці (з лотка на ринку) набувають в підприємствах.