Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні безпечні і здорові умови праці регулює за участю органів державної влади відносини між роботодавцями і працівниками з питань безпеки закон України про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 22.11.2002 року №229-4.

Одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці є навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань з питань охорони праці, забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Зокрема ст. 18 цього Закону і передбачено навчання посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт під час прийняття на роботу періодично, один раз на 3 роки.

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види навчання і перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок та види навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнагляну охорони праці від 26.01.2005 р. №15. Цей порядок спрямовано на реалізацію систем безперервного навчання з питань охорони праці.

Типове положення визначає порядок:

-вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників;

-організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві;

-спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

-навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб;

-організація проведення інструктажів з питань охорони праці;

-стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.

Тернопільським навчально-курсовим комбінатом згідно дозволу виданого Комітетом з нагляду за охороною праці (ДНОП) проводиться системне навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, та спеціалістів з охорони праці в 4-ох районах області. Навчальні плани і робочі навчальні плани затверджені директором комбінату та погоджені з управлінням Держгірпромнагляду. Для прийняття екзаменів розроблені та затверджені екзаменаційні білети, які охоплюють весь програмний матеріал.

Групи формуються на основі заявок від фізичних та юридичних осіб в кількості від 15 до 30 чоловік.

Перевірка знань з питань охорони праці в слухачів курсів здійснюється комісією призначеною управлінням Держгірпромнагляду по Тернопільській області. Слухачам, що успішно здали іспит, видається посвідчення встановленого зразка та витяг з протоколу.

Наданням послуг з навчання питань охорони праці навчальний комбінат займається понад 20 років. Заклад плідно співпрацює з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та трудозахворювань України в Тернопільській області.