Якщо раніше років п’ятдесят тому торгівля, як певний вид діяльності, не вимагала глибоких знань, то на сучасному етапі, в період переходу до ринкових відносин питання професійної підготовки працівників торгівлі набувають особливої актуальності.

Сучасний працівник торгівлі – це ініціативна, самостійна в прийнятті рішень особистість, яка відзначається оперативністю, творчим підходом до вирішення всіх питань, пов’язаних із продажем товару та збільшенням товарообороту.

Майбутні працівники торгівлі під час навчання ознайомляться з основними формами торгівлі: асортиментом і якістю продовольчих товарів, реалізацією, торговим обладнаним та інвентарем роздрібних торгових підприємств, організацією роздрібної торгівлі, охороною праці, електробезпекою і протипожежними заходами.

Для вступу на навчання потрібно подати заяву на імя директора Тернопільського навчально-курсового комбінату або направлення від підприємства, організації чи направлення з центру зайнятості населення.

До вступників на навчання за професією «продавець (з лотка на ринку)» ставляться такі вимоги:

-Вік по закінченю терміну навчання не менше 18 років

-Освіта повна загальна середня без вимог до стажу роботи.

-Медичні обстеження

Термін навчання продавців (з лотка на ринку) 1 місяць, з них три тижні – теоретичне навчання та один тиждень практичне навчання.

Теоретичний курс навчання забезпечує вивчення слідуючих предметів:

-спеціальна технологія;

-торговельні обчислення, облік і звітність;

-основи ринкової економіки;

-основи правознавства;

-основи психології і професійна етика;

-питання санітарії і гігієни.